Menu En
שלום!

אנחנו מקננים בכל מקום בו זקוקים לנו…

ינשופים היא עמותה חינוכית הפועלת לצימצום פערים בחינוך על ידי הנגשת מרחבי למידה מעצימים עבור תלמידים בפריפריה החברתית בישראל

החזון שלנו

לאפשר לכל ילד וילדה לפרוץ את גבולות הלמידה

אנו פועלים על מנת לאפשר לכל תלמיד לזהות את ייחודו ולחזק את תחושות השייכות והמסוגלות שלו דרך התנסות בחוויות הצלחה משמעותיות.
אנו מאמינים כי ילדים כאלו יהפכו, לכשיגדלו, למבוגרים ערכיים ומועילים וכי זוהי הדרך הטובה ביותר לבניית חברה ערכית המצויה בתנועה מתמדת קדימה.

אנו מאמינים ש…

תלמידים פעילים ובטוחים יצרו חברה מצליחה הערוכה לקראת אתגרי העתיד

לכן, אנחנו מאפשרים להם להיחשף למגוון האפשרויות הניצבות בפניהם, מלווים אותם באיתור התחום התואם את שאיפותיהם ויכולותיהם ומקנים להם כלים למימושם. אנו מאמינים שזוהי הדרך הטובה ביותר ליצירת חברה פעילה ויזמית אשר מצויה בתנועה מתמדת קדימה, תוך פיתוח של פתרונות חדשניים לאתגרים חדשים.

תודה רבה!

אנחנו מחפשים שותפים לדרך, שמאמינים בזכותם של כל ילד וילדה למימוש מלא ובכוחו של החינוך לשנות.

 

הכירו את הינשופים

הכירו את הינשופים

יניב דיין

יו"ר ועד מנהל

אורי אברהם

חבר ועד מנהל

קובי וייס

מנהל עמותת ינשופים

יוסי גיל ארליך

מנהל תכניות חינוכיות

רז גרמה

סמנכ"ל כספים

יובל קרופר

גוף מבקר

ליטל נטע פולקמן

חברת אסיפה

ד"ר ג'ק שטרן

חבר אסיפה

שגיא ניסימוב

חבר אסיפה

דן זיסליס

חבר אסיפה